BÜYÜK MARKET VE ZİNCİR MARKETLER ARTIK YÖRESEL ÜRÜN SATMAK ZORUNDA

Ülkemiz Coğrafi işaretler yönünden oldukça zengindir. Coğrafi İşaretin tanımına baktığımız zaman ise belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren iş

FARKININ FARKINDAYIM

Ülkemiz yöresel ürünler coğrafi işaretler bakımından oldukça zenginlik arz etmektedir.

Türkiye ürünleriyle AB'ye girmeli

Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilebilecek nitelikte birçok yöresel ürün yani coğrafi işareti bulunan Ülkemiz, girişimde bulunulup gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle bu alanda birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır.

OriGIn

OriGIn

TEKTANEM

Ülkemiz coğrafi değerlerimiz yönünden oldukça zenginlik arz etmektedir. Ülkemizde Türk Patent Enstitüsü nezdinde

MARKANIN TARİHÇESİ

Markanın tarihsel gelişimine bakıldığında, ortaçağın başlarında malın bir aileye veya kişiye ait olduğunu belirten sembollerin oluşu kökeninin eski çağlara kadar uzandığının bir belirtisidir.

MARKA KAVRAMI VE DÜNYADA MARKA DEĞERLEMENİN DOĞUŞU

Marka, bir firmanın ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak, rekabet ettiği ürün ve hizmetlerden farklılaşmak için bu ürün ve hizmetlere verdiği isim, işaret, sembol, tasarım veya çoğu zaman bunların bir bileşeninden oluşan kavramlar bütünüdür.

Tasarım

Endüstriyel tasarımların tescil ve korumasını düzenleyen 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname endüstriyel tasarımı şu şekilde

YÖRESEL ÜRÜNLER AVRUPA KAPISINI AÇIYOR

Ülkemiz coğrafi değerlerimiz yönünden oldukça zenginlik arz etmektedir.

Huriye KAYABAŞI (ÖZENER)

Huriye KAYABAŞI (ÖZENER)

Av. Fikret ŞİMŞEK - Marka Hukuku

Marka Hukuku