Türkiye ürünleriyle AB'ye girmeli

[16.2.2016 10:25:40]

 Avrupa Birliği'nde (AB) tescil edilebilecek nitelikte birçok yöresel ürün yani coğrafi işareti bulunan Ülkemiz, girişimde bulunulup gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle bu alanda birçok ülkenin gerisinde kalmaktadır.

Coğrafi işaretlerin tescili yoluyla korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu bakımdan coğrafi işaretlerin rolü çok önemli olup üreticileri ve tüketicileri haksız rekabete karşı koruyan önemli bir araçtır.

TPE verilerine göre Ülkemizde coğrafi işaret tescili ile koruma alabilecek 2 bin 500 üründen 30.12.2015 tarihi baz alındığında 185 ürünümüzün tescilinin sağlandığı ve 207'sinin ise değerlendirme aşamasında incelemeleri devam etmektedir.  

Coğrafi İşaretlerin TPE'den tescili aldıktan sonra hazırlanacak dosyayla AB Komisyonu'na başvurusu yapılabilmektedir.  Ülkemizin ve milli değerlerimizin tanıtılması ve ürünlerimizin pazarlanması alanında önemli bir adım da AB Komisyonunda yapılan başvurulardır. Söz konusu başvurular hem iktisadi hayatta hem de sosyal hayatta belli bir hareketliliği ve ürünlere sahiplenmeyi sağlamaktadır. Aynı zamanda bilinçlenmenin oluşturulmasını ve farkındalığın yaratılarak bölgesel kalkınmayı sağlanması adına ve üreticilerimizin refah seviyesinin artması için de umut verici önemli bir adımdır. Bu bağlamda Ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara önemli görev düşmektedir.  

Ülkemizde coğrafi işaret tescili 185 üründen şu ana kadar Antep Baklavası, Aydın inciri, Aydın Kestanesi, Malatya kayısısı, Afyon sucuğu ve Afyon Pastırması, Malatya Kayısı ile İnegöl Köftesi için AB Komisyonu'na başvuru yapılmış bulunmaktadır.  Yapılan bu başvurulardan Antep baklavası AB tescili yapılmış olup  “Aydın İnciri, “Aydın Kestanesi , “Malatya Kayısı” , “Afyon Sucuğu “, “Afyon Pastırması” ve “İnegöl Köftesi “ nin tescili için inceleme süreçleri devam etmektedir.

Yapılan bu başvurular yeterli olmayıp diğer coğrafi işaret tescili bulunan ürünler için  de AB Komisyonuna tescil girişimlerinin yapılması ülkemiz adına önem arz etmektedir.  

Sınır komşumuz olan Yunanistan'ın 101 tane AB’ de tescilli ürünü bulunmaktadır. Kıbrıs'ın bu statüde 2 ürünü bulunur iken  Avrupa'ya göz attığımızda Fransa'nın 226, İtalya'nın 280  tane AB tescilli ürününün bulunduğunu görülmektedir.  Tüm bunların yanında bizim yalnızca bir ürünümüzün tescil edilip 7 ürünümüzün de AB Komisyonuna tescili için başvurusu yapılması yeterli değildir.  Coğrafi işaretlerimizin farklı ülkelerde taklitlerinin yapılmasının kısacası haksız rekabetin önüne biran önce geçe bilmek adına başvuru sayılarımızın artırılması önem arz etmektedir.

Hatta bunun en güzel çözüm süreci de aslen Türkiye’nin Lizbon Antlaşmasına taraf olması ile birlikte  ikili antlaşmaların yolu açılacak olup Avrupa Birliğinin Coğrafi İşaretler Hakkında ki İşleyişi açısından  yasal bir dayanak elde edecek olan ülkemizin  tespit edeceği ülke ile ve tespit edeceği COĞRAFİ İŞARETLER  İÇİN GEREKLİ PROTOKOLÜN YAPILMASI sağlanmalıdır.  Netice itibari ile Lizbon Antlaşması AB’de uygulanan bir karar alma prosedürü olup ikili antlaşmalarda güçlendirilmiş işbirliği açısından ÖNEMLİDİR. 

Huriye Kayabaşı ÖZENER

ÖZENER Patent Yönetim Kurulu Başkanı

OrıGIn (Uluslararası Coğrafi İşaretler Araştırma Ağı) üyesi. 


Diğer Makaleler