Mevzuat

 Güncel Emtia Listesi
 Markaların Korunması Hakkında Kanun - Kanun Tasarısı (TASLAK)
 Markalar Kanunu - Madde Gerekceleri (TASLAK)
 Patent Ve Faydalı Model Kanunu (TASLAK)
 Patent Ve Faydalı Model Kanunu Gerekçesi Genel Gerekçe (TASLAK)
 Patent ve Faydalı Modellerin Korunması Hakkında KHK
 Coğrafi İşaret Kanunu
 Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 Entegre Devre Topografyalarına İlişkin Kanun
 Entegre Devre Topografyalarına İlişkin Yönetmelik
 Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 TPE Kuruluş Kanunu
 TPE Vekil Yönetmelik Dosyası